Werkwijze

De sessies verlopen in het algemeen met humor en relativering. Het resultaat wordt echter geen moment uit het oog verloren. Ik vind het belangrijk dat je bereid bent aan jezelf te werken waarbij ik dan met volle aandacht de begeleider ben om in jouw proces tot een oplossing te komen.

Kennismaking

Als je dat wilt kunnen we eerst een half uur (vrijblijvend) met elkaar kennismaken. Je kan dan zien wat voor vlees je in de kuip hebt en dat kan ik ook natuurlijk. Aan het einde bepalen we of en zo ja hoe we verder gaan. Als ik denk dat een andere therapievorm beter bij jouw klacht past, zal ik dat zeggen en, indien nodig, je informeren over de mogelijkheden. Alvorens we verdergaan volgt eerst een intake.

Intake

Hierin verkennen we de klacht en proberen tot de kern door te dringen. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn: Wat is de kern van de klacht? Waarom bestaat de klacht en wat zijn de belemmeringen, waardoor de klacht niet verdwijnt? Zijn er in het systeem (familie, organisatie) omstandigheden aan te wijzen die de klacht mede veroorzaken. Aan het einde van de intake spreken we af wat het gewenste resultaat is.

Sessies

In sessies zal ik mij eerst helemaal op je afstemmen (mentaal, emotioneel en spiritueel) en dan gebruik maken van de onder werkvormen beschreven technieken. Sessies duren gewoonlijk 60 tot 90 minuten en meestal zijn 4 tot 10 sessies voldoende om het gewenste resultaat te bereiken. Aan het einde van elke sessie bestaat de mogelijkheid dat je oefeningen meekrijgt. In ieder geval zal ik je vragen een soort dagboek bij te houden naar aanleiding van de veranderingen die tijdens de sessies optreden.

Uiteindelijk is het zo dat ik begeleider ben in jouw proces om tot een oplossing te komen. Als jij echt bereid bent aan jezelf te werken kun je klinkende resultaten verwachten.